Skip to product information
1 of 1

FIT FOR LIFE by Joanna

NUTRITIONAL CONSULTATION

NUTRITIONAL CONSULTATION

Regular price €80,00 EUR
Regular price Sale price €80,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.

 

 
Purpose of Nutritional Consultation:
I advocate for a simple and nutrient-rich natural diet.
I won't ask you to count calories or use a kitchen scale to measure portions before consumption. During the consultation, you won't receive a pre-made meal plan but rather nutritional recommendations that, when integrated into your daily lifestyle, will yield astonishing results.
I'll explain why weight gain occurs and how to halt this process, as well as how to healthily shed excess weight. I'll help you understand how the food you consume affects your body.
I will teach you how to eat healthily and independently construct your own meal plan so that you don't have to constantly search for and buy various new diets or eating methods. I will impart to you healthy eating habits that are worth every penny, as my goal is for you to learn to approach nutrition autonomously and consciously.
My knowledge and experience lead me to believe that a nutritional consultation (the first step toward conscious eating) is not exclusively for those looking to shed excess body fat. It's essential for anyone who wants to radiate energy, feel fantastic in their body, age gracefully, and most importantly, maintain good health. Healthy nutrition, and consequently HEALTH, forms the foundation of our lives, allowing us to live comfortably, improving well-being, and providing energy for pursuing goals and passions.
The nutritional consultation will conclude with a sample week-long meal plan created by me.
*Please note that I only provide consultations to individuals without any existing health problems.Cel Konsultacji Żywieniowej:
Opowiadam się za prostą i bogatą w składniki odżywcze, naturalną dietą.
Nie będę prosić cię o liczenie kalorii ani używanie wagi kuchennej do mierzenia porcji przed spożyciem. Podczas konsultacji nie otrzymasz gotowego planu żywieniowego, ale raczej rekomendacje żywieniowe, które, gdy zostaną zintegrowane z twoim codziennym stylem życia, przyniosą zdumiewające rezultaty.
Wyjaśnię, dlaczego występuje przyrost masy ciała i jak zatrzymać ten proces, a także jak zdrowo pozbyć się nadmiaru wagi. Pomogę tobie zrozumieć, w jaki sposób spożywane jedzenie wpływa na ciało.
Nauczę cię, jak zdrowo się odżywiać i samodzielnie konstruować swój własny plan żywieniowy, tak, abyś nie musiała ciągle szukać i wykupować różnych, nowych diet czy sposobów odżywiania. Nauczę cię zdrowych nawyków żywieniowych, które są warte każdej ceny, ponieważ moim celem jest, abyś nauczyła się podchodzić do żywienia autonomicznie i świadomie.
Moja wiedza i doświadczenie skłaniają mnie do przekonania, że konsultacja żywieniowa (pierwszy krok ku świadomemu jedzeniu) nie jest przeznaczona wyłącznie dla tych, którzy chcą pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jest niezbędna dla każdego, kto pragnie promieniować energią, czuć się fantastycznie w swoim ciele, starzeć się z wdziękiem i przede wszystkim utrzymywać dobre zdrowie. Zdrowe odżywianie, a co za tym idzie, ZDROWIE, stanowi fundament naszego życia, pozwalając nam żyć komfortowo, poprawiać samopoczucie i dostarczać energii do realizacji celów i pasji.
Konsultacja żywieniowa zakończy się przykładowym tygodniowym planem żywieniowym stworzonym przeze mnie.
*Proszę zauważyć, że udzielam konsultacji tylko osobom bez istniejących problemów zdrowotnych.


View full details